No Image

Никола Васић

Никола Васић (Светислав) Место рођења: Датум прве регистрације: Датуми лекарских прегледа: Број такмичарске легитимације: 238 Казне: Забрана играња и тренирања 2 године до 29.11.2019 године.